ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จำนวน 1 โครงการ

Read more ...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พิษณุโลก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอนแก่น

Read more ...

ยกเลิกประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา

Read more ...