ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกล่องกระดาษ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 45 X 20 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ