ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับกพัฒนาดระบบป้องกันฟ้าผ่าของระบบรับสัญยาณ GNSS จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ