ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างซ่อมแชมเครื่องปรับอากาศ (แบรวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ