ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแชมน้ำรั่วบริเวณฝ้าเพดาน โถงพิพิธภัณฑ์ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดประกาศ