ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตั๋วเข้าชมท้องฟ้าจำลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอลูมิเนียมและอุปกรณ์ประกอบเชิงกล จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับโครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมโมเดลสำหรับดาวเทียม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูลเว็บไซต์โครงการศูนย์กลางด้านความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการการเผยข้อมูลวิวัฒนาการของดาวในครรภ์ประเภทมวลมากด้วยเครื่องมือย่านคลื่นวิทยุและเทคนิคการวัดระยะทางที่แม่นยำที่สุด (วีแอลบีไอ แอสโทรเมทรี) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประมวลผลสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงจรขับมอเตอร์กระแสตรงชนิดไม่มีแปรงถ่าน จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งสายอากาศของระบบนำทางด้วยดาวเทียม จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติก จำนวน 7 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการถ่ายภาพ Astronomical Fast Camera จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่และอุปกรณ์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องสำนักงาน อาคารอำนวยการ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเส้นพลาสติก ชนิด Onyx จำนวน 6 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน สำหรับยกอุปกรณ์รับสัญญาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 2 of 56