ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบรับสัญญาณเฟสอะเรย์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน สำหรับยกอุปกรณ์รับสัญญาณของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบ VRF ณ หอสังเกตุการณ์ดาราศาสตร์วิทยุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออลูมิเนียมแผ่น จำนวน 6 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งระบบเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องเก็บเอกสาร จำนวน 12 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายนำสัญญาณระบบเครือข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเฮี๊ยบขนาดไม่น้อยกว่า 6 ล้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นกระเบื้องและฝ้าเพดาน อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารท้องฟ้าจำลอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นซินทิลเลชันของผลึก CSI(TV) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบทิศของชุดสถานีภาคพื้นดินและสายล่อฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อโปโลแขนสั้นสีกรมท่า พร้อมปักสำหรับใส่ทำกิจกรรมภายใต้โครงการ NARIT GO GREEN จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator จำนวน 1 ลิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพลาสวูดติดด้วยสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการวิจัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Overleaf Standard จำนวน 2 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนากล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เมตร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อนของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกกัดขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 11 of 64