ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบทิศของชุดสถานีภาคพื้นดินและสายล่อฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อโปโลแขนสั้นสีกรมท่า พร้อมปักสำหรับใส่ทำกิจกรรมภายใต้โครงการ NARIT GO GREEN จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator จำนวน 1 ลิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพลาสวูดติดด้วยสติ๊กเกอร์ จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการวิจัย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Overleaf Standard จำนวน 2 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนากล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เมตร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับบำรุงรักษาระบบขับเคลื่อนของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกกัดขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบด้านหน้าพร้อมบอร์ดสำหรับเครื่องปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ Personal Air Sampling Pump จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ในดาราจักรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพลาอะลูมิเนียม จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการของงานจัดหารายได้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน สำหรับยกอุปกรณ์ปรับพื้นผิวจานสะท้อนหลักของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สอาร์กอน จำนวน 3 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นวงจรระบบไฟฟ้าและพลังงานภายในดาวเทียม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าอิเล็กหรอนิกส์สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าภายในดาวเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 12 of 64