ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการการก่อกำเนิดดาวฤกษ์ในดาราจักรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่าง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเพลาอะลูมิเนียม จำนวน 8 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินการของงานจัดหารายได้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน สำหรับยกอุปกรณ์ปรับพื้นผิวจานสะท้อนหลักของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแผ่นวงจรระบบไฟฟ้าและพลังงานภายในดาวเทียม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและประกอบแผ่นวงจรไฟฟ้าอิเล็กหรอนิกส์สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าภายในดาวเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตัน สำหรับยกอุปกรณ์ปรับพื้นผิวจานสะท้อนหลักของกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการรับประกันระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ลดทอนกำลังของแสงเลเซอร์แบบปรับค่าได้อัโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแหวนสำหรับจับลำกล้องโทรทรรศน์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และชุดเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำห้องไร้คลื่นสะท้อน (Anechoic chamber)จำนวน 3 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอะลูมิเนียม จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาวงจรภาครับส่วนหน้าต้นแบบเฟสอะเรย์จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สอาร์กอน จำนวน 3 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2567 จำนวน 2 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 13 of 64