ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงวงจร (PCB) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงจรรับสัญญาณดาวเทียมความเร็วสูงโปรโตคอล DV8-S2 จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายวิดีโอภาพบรรยากาศกิจกรรม พร้อมตัดต่อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็นเซอร์ดวงอาทิตย์ จำนวน 4 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแชมน้ำรั่วบริเวณฝ้าเพดาน โถงพิพิธภัณฑ์ อาคารท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกรรถเครนขนาดไม่น้อยกว่า 50 ตันและขนาดไม่น้อยกว่า150 ตัน สำหรับติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุวีกอส (VGOS VLBI Geodetic Observing System)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานรับสัญญาณ 13 เมตร ณ หอสังเกตการณ์ ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตำบลแม่โป้ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more ...

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำ ณ อาคารห้องน้ำ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจรหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็นเซอร์วัดความเร็วและทิศทางลม จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูลวารสารทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเครนไม่น้อยกว่า 35 ต้นและขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันสำหรับติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุวีกอส (VGOS VLBI Geodetic Observing System) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจานรับสัญญาณ 13 เมตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก้าอี้พลาสติก โต๊ะหน้าขาว พัดลมอุตสาหกรรม และเต็นท์ โครงการมหกรรมดาราศาสตร์ ประจำปี 2567 NARIT AstroFest 2024 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟส่องสว่าง เครื่องเสียง เวที พร้อมรื้อถอน สำหรับมหกรรมดาราศาสตร์ประจำปี 2567 (NARIT AstroFest 2024) จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Page 9 of 56