ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบออกแบบงานก่อสร้างอาคารบริการข้อมูลและปรับภูมิทัศน์โดยรอบหอดูดาวดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ