ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้สำหรับพัฒนาชุดทดลองระบบขับเคลื่อนกล้อง 2.4 เมตร จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ