ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานกลหลายมิติ (Mill Turn) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ