ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของที่ระลึกดาราศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ