ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ดาวน์โหลดประกาศ