ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์สำหรับท้องฟ้าจำลอง จำนวน 14 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ