ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อHard Disk สำหรับเก็บข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลของ HPC จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ