ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับศึกษาต้นแบบการทำงานของมอเตอร์เพื่อพัฒนากล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ