ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา จ.นครราชสีมา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฉะเชิงเทรา จงฉะเชิงเทรา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา จ.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ดาวน์โหลดประกาศ