ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเปิดปิดประตูแบบกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ