ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัมนาและออกแบบ Space Weather Payload จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ