ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์ Workstation สำหรับจำลองและประมวลผลงานแบบ 3 มิติ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ