ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำภาพยนต์ดาราศาสตร์สำหรับท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ