ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อรองรับสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ