ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชิ้นงานโครงสร้างพื้นฐานกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ