ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลวิจัยและโมเดลเชิงวิศวกรรม ด้านดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ