ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายสมรรถนะสูงสำหรับประมวลผลข้อมูลวิจัยดาราศาสตร์ด้วยระบบ Lustre File System และ Chalawan HPC Cluster จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ