ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้สำหรับออกแบบระบบควบคุมกล้องโทรทรรศน์ยุคใหม่ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ