ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับอัพเกรดระบบ Lustre data storage รองรับงานประมวลผล Big data สำหรับงานวิจัยดาราศาสตร์ข้อมูล จำนวน 68 ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ