ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุและงานติดตั้งเพื่อขยายหน่วยความจำระบบ HPC ประมวลผลงานวิจัยดาราศาสตร์ข้อมูลมหัต จำนวน 64 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ