ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลแบบจำลองและผลจากการวิเคราะห์งานวิจัยแบบ Lustre filesystem จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ