ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมเพื่องานควบคุมหอดูดาว จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ