ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบ Software Defined Distributed Data Storage for Big Data Analytics งานวิจัยดาราศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ