ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเฉือนชิ้นงานด้วยลวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ