ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 เมตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ