ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบต้นแบบ Lustre ZFS เพื่องานวิจัยดาราศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ