ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพสำหรับท้องฟ้าจำลอง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ