ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุทดสอบและพัฒนาระบบต้นแบบงานประมวลผลข้อมูลดาราศาสตร์ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ