ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่สร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ