ประกาศ เรื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตชิ้นงาน และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 5 รายการ

ดาวน์โหลดประกาศ