ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษานครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดประกาศ