ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายโดยวิธีทอดตลาด เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตชิ้นงานและหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ เสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 5 รายการ

ดาวน์โหลดประกาศ