ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการยื่นข้อเสนองานจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ พิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ