ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาระบบการทำงานด้านดาราศาสตร์วิทยุ จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ