ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่อาคารปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Lab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ