ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ