ประกาศ เรื่อง การซื้อกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงแบบดอปโซเนียน ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 15 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ