หอดูดาวฯ สงขลา

Picture1

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
Regional Observatory for Public, Songkhla
หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ ๓ ของประเทศไทย
ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับประชาชนและสถานศึกษา
สนับสนุนการบริการวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษา  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญ

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็นหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ละติจูด  7 0 9’ 29’’ N 1000  36' 39'' E บริเวณตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นับเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ สนับสนุนวิชาการดาราศาสตร์แก่ชุมชน บริการวิชาการทางดาราศาสตร์และงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจร

        ภายในเนื้อที่ 25 ไร่  นั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารไว้สำหรับให้บริการวิชาการดาราศาสตร์ไว้ 3 อาคาร ได้แก่ อาคารอำนวยการ อาคารฉายดาว  อาคารหอดูดาว   และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ อาทิ จุดชมวิวที่มีมุมเปิดกว้างมากกว่า 270 องศา ให้สามารถมองทัศนียภาพของเมืองสงขลาได้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ ลานดูดาวที่จัดแสดงสัญลักษณ์รูปกลุ่มดาวแมงป่อง เป็นต้น

nma 01

ชื่อ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ( Regional Observatory for Public, Songkhla )
ที่ตั้ง : 79/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
พิกัดหอดูดาว : ตั้งอยู่ที่ละติจูด  7 0 9’ 29’’ N 1000  36' 39'' E
พื้นที่ : 25 ไร่
เปิดดำเนินการ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด