การให้บริการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ska update 1

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการก่อสร้างนิทรรศการความรู้ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารอำนวยการของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และอวกาศ โดยมีแนวความคิดเกียวกับนิทรรศการภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา แสดงความรู้เกี่ยวกับแสงกับดาราศาสตร์ กล้องโทรทรรศน์และการค้นพบด้วยวิธีการทางดาราศาสตร์ และความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ โดยนำเสนอในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติเมียเดียปฏิสัมพันธ์ สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบัลดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ต่อผู้เข้าชมนิทรรศการ  ซึ่งมีทั้งหมด 14 โซนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่

 1. นิทรรศการเรื่องฤดูกาลและการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
 2. นิทรรศการเรื่องการเกิดข้างขึ้น-ข้างแรมของดวงจันทร์
 3. นิทรรศการเรื่องการเกิดเฟสของดวงจันทร์
 4. นิทรรศการเรื่องการเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้น-น้ำลง
 5. นิทรรศการหาความลึกของหลุมบนดวงจันทร์
 6. นิทรรศการหลักการรวมสีของแสง
 7. นิทรรศการเรื่องการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แก๊ส
 8. นิทรรศการการเปรียบเทียบน้ำหนักบนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 9. นิทรรศการเรื่องแสงกับภาพถ่ายดาราศาสตร์
 10. นิทรรศการเรื่องชุดอุปกรณ์ตรวจจับอนุภาคคอสมิคเรย์
 11. นิทรรศการเรื่องการสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
 12. นิทรรศการเรื่องแบบจำลองดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 13. ชุดนิทรรศการเรื่องชุดเครื่องชั่งน้ำหนักบนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
 14. จุดแสดงอุกกาบาตแคมโปเดลเชลโล
 15. ชุดนิทรรการเรื่องยานสำรวจดาวอังคาร