ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

 ข่าวสาร

- 6 พฤศจิกายน 2566 / ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17 (Final) คลิกที่นี่icon update

- 27 ตุลาคม 2566 / ประกาศผลการคัดเลือกค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17  คลิกที่นี่

- 14 ตุลาคม 2566 / แจ้งเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17  คลิกที่นี่

- 8 กันยายน 2566 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน ปีที่ 8 คลิกที่นี่

- 1 กันยายน 2566 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 17 คลิกที่นี่

- 9 มิถุนายน 2566 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 5 คลิกที่นี่

- 14 พฤศจิกายน 2565 / ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชนคนดูดาวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 16 คลิกที่นี่

- 4 พฤศจิกายน 2565 / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชนคนดูดาวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 16

- 16 กันยายน 2565 / ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 16

- 9 กันยายน 2565 / ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน คลิกที่นี่ 

- 4 เมษายน 2565 / ประกาศผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 (ตัวจริง) คลิกที่นี่ 

- 25 มีนาคม 2565 / ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 คลิกที่นี่ 

- 22 กุมภาพันธ์ 2565 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน คลิกที่นี่ 

- 1 กุมภาพันธ์ 2565 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 คลิกที่นี่ 

- 21 เมษายน 2564 / ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 คลิกที่นี่ 

- 5 เมษายน 2564 / ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 ตัวจริง คลิกที่นี่

- 25 กุมภาพันธ์ 2564 / เลื่อนวันจัดกิจกรรมและขยายเวลารับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาพอีสาน

- 15 กุมภาพันธ์ 2564 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 14 คลิกที่นี่  

- 25 ธันวาคม 2563 / เปิดรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน คลิกที่นี่  

- 2 พฤศจิกายน 2563 / ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (Final) คลิกที่นี่

- 9 กันยายน 2563 / ประกาศรับสมัครค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 คลิกที่นี่

- 10 มี.ค. 2563 / ประกาศเลื่อนค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมปีที่ 13 คลิกที่นี่

- 18 ธ.ค. 2562 / ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งใบสมัครค่าย NYC#13 ( เชียงใหม่ ) คลิกที่นี่

- 1 ธ.ค. 2562 / เปิดรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13 (หมดเขตรับสมัคร)

- 1 ธ.ค.. 2562 / ยินดีต้อนรับ “ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 13”สถานที่และกำหนดการรับสมัคร

nyc banner 2566 01

 

 

เปิดรับสมัคร


หมดเขตรับสมัคร


ประกาศผลการคัดเลือก


ยืนยันเข้าร่วมค่าย

เรียกสำรอง


ประกาศรายชื่อ (Final)

วันที่จัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (NYC) 

1 กันยายน 2566  

22 ตุลาคม 2566 

27 ตุลาคม 2566 

28 ตุลาคม 2566 - 

1 พฤศจิกายน 2566

2 - 5 
พฤศจิกายน  2566

6 พฤศจิกายน 2566


16 - 19
พฤศจิกายน 2566

ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน (IYC)

 8 กันยายน 2566 

28 ตุลาคม 2566

31 ตุลาคม 2566 

31 ตุลาคม 2566 -

1 พฤศจิกายน 2566 

2 พฤศจิกายน 2566  3 พฤศจิกายน 2566 


15 - 17
 พฤศจิกายน 2566 

ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง


อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรม

ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล 


อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรม 


รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร

- เชียงใหม่ : ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

- นครราชสีมา : ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

- สงขลา : ค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล

- ฉะเชิงเทรา : ค่ายเยาวชนคนดูดาวแปลงยาวแคมป์ปิ้ง